top of page
COMUNICAT MÈDIC

Visites.

ULTIMES NOTÍCIES

Amb la denominació AGRUPACIO DE CLUBS DE PATINATGE ARTÍSTIC DE LES COMARQUES TARRAGONINES es constitueix  com associació,  una agrupació de club de patinatge artístic que formen part de la federació catalana de patinatge amb la modalitat d’artistic.

 

Els fins que perseguim son el foment  i desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

 

  • Potenciar l’esperit esportiu com a element bàsic i fonamental, tenint en compte la funció educativa no formal que exerceix l’esport a la nostra societat.

  • Fomentar el patinatge artístic en totes les seves modalitats i nivells.

  • Proposar i organitzar esdeveniments (competicions, curses, trobades, exhibicions, ...) que afavoreixin el desenvolupament del patinatge artistic.

  • Fomentar les relacions i ei treball en equip entre tots els que formen part d'aquest esport: patinadors,  entrenadors,  jutges,  calculadors, federatius i clubs.

  • Establir i mantenir relacions amb altres associacions de clubs amb la  finalitat de compartir experiències i coneixements.

  • Exercir les tasques administratives que ens són atribuïdes per la Federació Catalana de Patinatge i la Territorial de Tarragona.

  • Promoure i proposar millores que puguin afavorir el desenvolupament del patinatge artistic.

 

L’activitat esportiva principal dels clubs que formen part de l’ ACPACT és de caràcter federat i no de lleure i poden formar part tots els clubs de la Territorial de Tarragona, pero no els que no són federats.

bottom of page